Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើគំរូរបស់លោកតូលេមីត្រឹមត្រូវឬទេ? ហើយគំរូនេះត្រូវបានគេទទូលស្គាល់ដល់ឆ្នាំណា?

គំរូរបស់លោកតូលេមីមិនត្រឹមត្រួវ។ ត្រូវបានគេទទូលស្គាល់រហូ […]

គំរូរបស់លោកតូលេមីមិនត្រឹមត្រួវ។ ត្រូវបានគេទទូលស្គាល់រហូតដល់ទសវត្សឆ្នាំ ១៥០០។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់