Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើគេអាចស្គាល់មូលភេទ អ-អ៊ ដោយប្រការណាខ្លះ ? ចូររកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ ។

0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភាសាខ្មែរ

គេអាចស្គាល់មូលភេទ អ-អ៊ ដោយសារសញ្ញាព្យញ្ជនៈ។

  • បើព្យញ្ជនៈពួក “អ” គឺមូលភេទ “អ” ។ ឧ. តា < ត(អ) + ា(អា)
  • បើព្យញ្ជនៈពួក “អ៊” គឺមូលភេទ “អ៊” ។ ឧ. ទា < ទ(អ៊) + ា(អ៊ា)
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1