Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើគេវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីខ្លះ?ដើម្បីកំណត់ភាវរស់ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទតែមួយ?

គេវិនិឆ្ឆ័យនៅលើលក្ខណៈបីយ៉ាង៖

  • ការីយ៉ូទីបដូចគ្នា
  • លក្ខណៈរូចរាងដូចគ្នា
  • អាចង្កាត់គ្នាបានហើយកូនដែលកើតមកមានលទ្ធភាពនឹងបង្កើតកូនបានទៀត។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0