Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើគេធ្វើការីយ៉ូទីបនៅវគ្គណានៃមីតូស? ហេតុអ្វី?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

គេធ្វើការីយ៉ូទីបនៅមេតាផាសព្រោះក្នុងវគ្គនេះក្រូម៉ូសូមលេចរូបរាងច្បាស់ល្អ(ក្រូម៉ាទីនរួញខ្លីជាអតីបរិមា)ហើយផ្ដុំក្នុងប្លងតឬ១ធ្វើឲ្យគេអាចពណ៌រូបរាងនិងរាប់ចំនួនក្រូម៉ូសូមរបស់ប្រភេទនីមួយៗបានយ៉ាងងាយ។