Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើគេធ្វើការីយ៉ូទីបនៅវគ្គណានៃមីតូស? ហេតុអ្វី?

គេធ្វើការីយ៉ូទីបនៅមេតាផាសព្រោះក្នុងវគ្គនេះក្រូម៉ូសូមលេចរូបរាងច្បាស់ល្អ(ក្រូម៉ាទីនរួញខ្លីជាអតីបរិមា)ហើយផ្ដុំក្នុងប្លងតឬ១ធ្វើឲ្យគេអាចពណ៌រូបរាងនិងរាប់ចំនួនក្រូម៉ូសូមរបស់ប្រភេទនីមួយៗបានយ៉ាងងាយ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0