Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើគេចែកវដ្តទឹកជាប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

គេចែកវដ្តទឹកជាពីរគឺ៖

  • វដ្តទឹកធំ​ឬវដ្តទឹកសកល៖ ពុំទាក់ទងនិងជីវិត។
  • វដ្តទឹកតូច៖ ឆ្លងកាត់តាមពិភពមានជីវិត។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1