Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើគេចែកព្រះអាទិត្យជាប៉ុន្មានផ្នែកធំៗ? អ្វីខ្លះ?

គេចែកព្រះអាទិត្យជាពីរផ្នែកធំៗ៖ ទម្រង់ក្នុងព្រះអាទិត្យ និងបរិយាកាសព្រះអាទិត្យ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1