Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើគេចាត់ទុកភាវៈរស់ទាំងឡាយចូលទៅក្នុងរជ្ជៈណាមួយដោយផ្នែកទៅលើអ្វី ?

គេចាត់ទុកភាវរស់ទាំងឡាយចូលទៅក្នុងរជ្ជៈណាមួយដោយផ្នែកទៅលើកោសិកា មានណ្វៃយ៉ូ ឬ អត់ សារពាង្គកាយជាពហុកោសិកា សារពាង្គកាយផលិត អាហារខ្លួន​​ឯង ឬអត់ សារពាង្គកាយផ្លាស់ទី ឬ ទេ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1