មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើខេត្តណាខ្លះដែលមានក្រុងចំនួន២ ?
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនអត្ថបទ

តើខេត្តណាខ្លះដែលមានក្រុងចំនួន២ ?

ខេត្តដែលមានក្រុងចំនួន២គឹ៖

  • ខេត្តស្វាយរៀង (ក្រុងស្វាយរៀង និងក្រុងបាវិត)
  • ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ (ក្រុងសិរីសោភណ្ឌ និងក្រុងប៉ោយប៉ែត) ។