Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើក្រុមអាហារទាំងបីមានអ្វីខ្លះ? តើសាច់សត្វស្ថិតក្នុងក្រុមអាហារមួយណា?

សំណួរចម្លើយ ជីវវិទ្យា

  • តើក្រុមអាហារទាំងបីមានអ្វីខ្លះ?
  • តើអ្នកណាត្រូវការថាមពលច្រើនជាងរវាងអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ដែលមានជំងឺ និងអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ដែលគ្មានជំងឺ?
  • តើសាច់សត្វស្ថិតក្នុងក្រុមអាហារមួយណា?

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 3