Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើកំណប់រ៉ែនៅកម្ពជា គេបែងចែកជាប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់

គេបែងចែកកំណប់រ៉ែនៅប្រទេសកម្ពូជាជាបួនក្រុមគឺ៖ រ៉ែឧស្សាហកម្មនិងសំណង់ រ៉ែលោហះ ត្បួងមានតម្លែ និងថ្មរចនា។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1