Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើកោសិកាទាំងឡាយនៃសារពាង្គកាយពហុកោសិកា កើតពីកោសិាដំបូងបំផុតចំនួនប៉ុន្មាន? ហើយគេហៅថាអ្វី? តើកោសិកានេះត្រូវចែកខ្លួនតាមចលនការអ្វីដើម្បីបង្កើតជាសារពាង្គកាយមួយ?

  • កើតពីកោសិកាដំបូងបំផុតតឺមួយគត់ដែលគេហៅថា”ស៊ីកូត”ឫ​ ”ស៊ុត”
  • ស៊ីកូតត្រូវចែកខ្លួនតាមចលនការ មីតូស  ដើម្បីបង្កើតជាសាពាង្គកាយមួយ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0