Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើការសិក្សាទម្រង់ដីបង្ហាញឲ្យយើងដឹងពីអ្វី? ហើយវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងដូចម្ដេច?

ការសិក្សាទម្រង់ដីបង្ហាញឲ្យយើងដឹងពីលំដាប់តម្រៀមនៃចុណ្ណភាគដី។ ហើយវាមានឥទ្ធិពលលើជម្រាបទឹក និងលទ្ធភាពដែលអាចឲ្យឬសរបស់រុក្ខជាតិចូលទៅក្នុងដីបាន។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1