មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចអាឡឺម៉ងខាងលិចអ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចអាឡឺម៉ងខាងលិចអាស្រ័យលើកត្តាអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចអាឡឺម៉ងខាងលិចអាស្រ័យលើកត្តាអ្វីខ្លះ?

អាស្រ័យលើកត្តាអនុគ្រោះមួយចំនួន៖

  • អាឡឺម៉ងមានតំបន់ធ្យូងថ្មដ៏ធំ គឹតំបន់រូ ដែលជាប្រភពថាមពលសម្រាប់រោងចក្រធំៗ…
  • សំបូរដោយហត្ថលេខាដោយមានប្រាក់កម្រៃថោក ( ភៀសខ្លួនពីអាឡឺម៉ងខាងកើត និងអឺរ៉ុបប៉ែកខាងត្បូង )
  • ពង្រីកតំបន់ឧស្សាហកម្មធំៗទូទាំងប្រទេស
  • បើកចំហរទីផ្សារអាឡឺម៉ង់ឲ្យកាន់តែទូលាយថែមទៀត
  • ជញ្ជីង​ពាណិជ្ជកម្មអាឡឺម៉ងបានចំណេញប្រាក់ច្រើនដោយការនាំចេញច្រើនជាងការនាំចូល។