Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើការប្រើប្រាស់អុស និងប្រភពថាមពលជីវម៉ាសឯទៀតផ្តល់ផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះដល់បរិស្ថាន ?

ការប្រើប្រាស់អុស និងប្រភពថាមពលជីវម៉ាសឯទៀតផ្តល់ផលវិបាក២យ៉ាងគឺ៖

  • ការហិនហោច ការបាត់បង់ព្រៃឈើ ដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ព្រឈើ
  • ការបំពុលលំនៅស្ថាន ដែលបណ្តាលមកពីការដុតជីវម៉ាស ដើម្បីចម្អិនអាហារ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0