Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើការបង្កកំនើតមាននាទីដូចម្ដេច?

ការបង្កកំនើតមាននាទីផ្កុំឡើងវិញនូវក្រូម៉ូសូមអាប្លូអ៊ីត(n)របស់ប៉ានិងក្រុមក្រូម៉ូសូមអាប្លូអ៊ីត(n)របស់មេដើម្បីចង្កើតឲ្យបានជាក្រូម៉ូសូមឌីប្លូអ៊ីតនៃស៊ីកូតមួយ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0