មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើការតស៊ូដើម្បីទាមទារឯករាជ្យចែកចេញជាប៉ុន...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើការតស៊ូដើម្បីទាមទារឯករាជ្យចែកចេញជាប៉ុន្មានអ្វីខ្លះ? តើបារាំងធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យអ្វីខ្លះហើយទទូលបានលទ្ធផលដូចម្តេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើការតស៊ូដើម្បីទាមទារឯករាជ្យចែកចេញជាប៉ុន្មានអ្វីខ្លះ?

ការតស៊ូចែកចេញជា២ផ្នែកគឺ៖

  • ការតស៊ូដោយអាវុធ ដឹក​នាំដោយកំលាំងចលនា តស៊ូខ្មែរឥស្សរៈ ដែលមានការជួយគាំទ្រ ពីសំណាក់កងទ័ពវៀតមិញ
  • ការតស៊ូដោយសន្តិវិធី ដឹកនាំដោយសម្តេច នរោត្តម សីហនុ (នយោបាយកាទូត)។