Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើការឆ្លាស់គ្នានៃកំនើតរបស់រុក្ខជាតិប្រព្រឹត្ដទៅដោយឆ្លងកាត់វគ្គអ្វីខ្លះ? ចូរប្រាប់ពីដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនិងដំណាក់កាលបញ្ចប់របស់វគ្គនីមួយៗ។

ការឆ្លាស់គ្នានៃកំនើតឆ្លងកាត់២វគ្គ៖ឌីប្ដូផាសនិងអាប្លូផាស។ឌីប្ដូផាស៖ចាប់ផ្ដើមពីការបង្កកំនើត(ពីស៊ីកូត)រហូតដល់មេយ៉ូស(កំនស្ប៉)អាប្លូផាស៖ចាប់ផ្ដើមពីកំនស្ប៉រហូតដល់ការបង្កកំណើត។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0