Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើការឆ្លាស់កំណើតនៃស្ប៉រ៉ូភីត និងកាម៉ែតូភីតឆ្លងកាត់វគ្គអ្វីខ្លះ ? ចូររៀបរាប់វគ្គនីមួយៗ ។

ការឆ្លាស់កំណើតនៃស្ប៉រ៉ូភីត និងកាម៉ែតូភីតឆ្លងកាត់វគ្អ គអាប្លូអ៊ីត និងវគ្គឌីប្លូអ៊ីត ។

  • វគ្គអាប្លូអ៊ីតៈ ចាប់ផ្តើមដោយបាតុភូតបង្កកំណើត
  • វគ្គឌីប្លូអ៊ីតៈ ចាប់ផ្តើមដោយបាតុភូតមេយ៉ូស ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1