Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តួនាទីព្រះមហាក្សត្រព្រុយនេ និងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា មានភាពខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

តួនាទីរបស់ស្តេចព្រុយនេ និងស្តេចកម្ពុជាខុសគ្នាត្រង់ចំនុចមួយចំនួនៈ

  • ស្តេចកម្ពុជាសោយរាជ្យតែពុំក្តាប់អំនាច។
  • សេ្តចព្រុយនេសោយរាជ្យ ហើយក្តាប់អំនាច។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1