Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តាមយោបល់របស់អ្នកប្រទេសមួយដែលមានទីតាំងដាច់ពីគ្នា តើមានផលវិបាកដូចម្តេចចំពោះប្រជាជន?

ប្រទេសមួយដែលមានទីតាំងដាច់ពីគ្នា លំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅមក។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1