Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ដើម្បីសម្របសម្រួល និងគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព តើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការដូចម្តេចខ្លះ ?

ដើម្បីសម្របសម្រួល និងគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃដំណើរការនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការដូចតទៅៈ

  • រៀបចំកម្មវិធីជាតិមួយក្នុងកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
  • រៀបចំឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
  • បន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមនីមួយៗ ។

1
ដើម្បីសម្របសម្រួល និងគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព តើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការដូចម្តេចខ្លះ ?

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1