Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ដើម្បីចៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ និងបរិស្ថាន តើគេត្រូវគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងដូចម្តេច?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ដើម្បីចៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈ និងបរិស្ថានទាំងមូល យើងចាំបាច់ត្រូវគ្រប់គ្រង និងទុកដាក់សំណល់រីងឱ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ និងល្អជាទីបំផុត។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1