Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ដូចម្តេចហៅថាការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ដែលហៅថាការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ គឺ

  • ការបង្កាត់ជិត គឺជាការបង្កាត់រវាងសត្វចេញពីមេបាមួយគូ ឬរវាងមេបានិងកូនរបស់វា
  • ការបង្កាត់ឆ្ងាយ គឺជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នាឬមានសែស្រឡាយខុសគ្នាឬប្រភេទខុសគ្នា ។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1