Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺឆ្លង ? ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺឆ្លងជំងឺមិនឆ្លង ? …

សំណួរ ចម្លើយ ជីវវិទ្យា

  • ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺឆ្លង ?
  • ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺឆ្លងជំងឺមិនឆ្លង ?
  • ពណ៌នាពីររបៀបផ្សេងៗនៃការឆ្លងជំងឺព្រមទាំងឲ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ ?
  • តើភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមានអ្វីខ្លះ ? ចូរឲ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពីជំងឺដែលបណ្តាលមកពីភ្នាក់ងារនីមួយៗ ?
  • រកលក្ខណៈខុសគ្នារវាងរុក្ខជាតិស្មៅម៉ូណូកូទីលេដូននិងរុក្ខជាតិស្មៅឌីកូទីលេដូន។
  • តើគេសម្គាល់រុក្ខជាតិស្មៅឌីកូទីលេដូនដោយសារលក្ខណៈអ្វីខ្លះ?

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 2
មេរៀន: 6