Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ដូចម្ដេចដែលហៅថា៖ករបង្កកណនើតទ្វេ?តើនៅពេលណាទើបការបង្កកំនើតនៅក្នុងផ្កា អាកើតមានឡើង?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២
  • កាបង្កកំនើតទ្វេ ជាការបង្កកំនើតរបស់រុក្ខជាតិដែលកើតមានឡើងរវាងស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត១ជាមួយអូអូស្វ៊ែនិងស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតទៀតជាមួយណ្វៃយ៉ូប៉ូលែរ។
  • ការបង្កកំនើតនៅក្នុងផ្កាអាកើតមានឡើងនៅពេលស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតចូលក្នុងថង់អំប្រ៊ីយ៉ុង។