Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ដូចម្ដេចដែលហៅថា៖ករបង្កកណនើតទ្វេ?តើនៅពេលណាទើបការបង្កកំនើតនៅក្នុងផ្កា អាកើតមានឡើង?

  • កាបង្កកំនើតទ្វេ ជាការបង្កកំនើតរបស់រុក្ខជាតិដែលកើតមានឡើងរវាងស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីត១ជាមួយអូអូស្វ៊ែនិងស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតទៀតជាមួយណ្វៃយ៉ូប៉ូលែរ។
  • ការបង្កកំនើតនៅក្នុងផ្កាអាកើតមានឡើងនៅពេលស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតចូលក្នុងថង់អំប្រ៊ីយ៉ុង។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0