Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ដូចម្ដេចដែលហៅថាមីតូស?

មីតូស គឺជាប្រភេទមួយនៃចំណែកណ្វៃយ៉ូដោយណ្វៃយ៉ូមេមួយចែកបានណ្វៃយ៉ូកូនពីរដែលមានចំនួននិងរូបរាងក្រូម៉ូសូមដូចទៅនឹងណ្វៃយ៉ូមេ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0