Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូក៨៖ ជីវវិទ្យានិងសុខភាព , មេរៀនទី១៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
3 សិស្ស បានចុះឈ្មោះ
0
​ មតិយោបល់
 • ការពិពណ៌នា
 • មាតិកា
 • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា មេរៀនសង្ខេប ថ្នាក់ទី១០,១១,១២

ជំពូក៨៖ ជីវវិទ្យានិងសុខភាព

មេរៀនទី១៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ

សំណួរ ចម្លើយ ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

 • ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺឆ្លង ?
 • ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺមិនឆ្លង ?
 • តើភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមានអ្វីខ្លះ ? ចូរឲ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពីជំងឺដែលបណ្តាលមកពីភ្នាក់ងារនីមួយៗ ?
 • ពណ៌នាពីររបៀបផ្សេងៗនៃការឆ្លងជំងឺព្រមទាំងឲ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ ?
 • ដូចម្តេចដែលហៅថា ភាពសុំាសកម្ម ? ភាពសុំាអសកម្ម ?
 • តើរោគអេដស៍អាចឆ្លងតាមរបៀបណាខ្លះ ?
 • តើសកម្មភាពណាខ្លះដែលមិនបណ្តាលឲ្យឆ្លងជំងឺអេដស៍ ?
 • ចូររៀបរាប់ពីជំងឺមិនឆ្លងមួយចំនួន ។
 • ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាក់មិនមានកើតជំងឺអ្វីមួយ ក្រោយពេលគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនោះ ?

 

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

សំណួរ ចម្លើយ
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 9