Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូក៨៖ ជីវវិទ្យានិងសុខភាព , មេរៀនទី១៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ

ជំពូក៨៖ ជីវវិទ្យានិងសុខភាព

មេរៀនទី១៖ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ

សំណួរ ចម្លើយ ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

  • ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺឆ្លង ?
  • ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺមិនឆ្លង ?
  • តើភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមានអ្វីខ្លះ ? ចូរឲ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពីជំងឺដែលបណ្តាលមកពីភ្នាក់ងារនីមួយៗ ?
  • ពណ៌នាពីររបៀបផ្សេងៗនៃការឆ្លងជំងឺព្រមទាំងឲ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ ?
  • ដូចម្តេចដែលហៅថា ភាពសុំាសកម្ម ? ភាពសុំាអសកម្ម ?
  • តើរោគអេដស៍អាចឆ្លងតាមរបៀបណាខ្លះ ?
  • តើសកម្មភាពណាខ្លះដែលមិនបណ្តាលឲ្យឆ្លងជំងឺអេដស៍ ?
  • ចូររៀបរាប់ពីជំងឺមិនឆ្លងមួយចំនួន ។
  • ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាក់មិនមានកើតជំងឺអ្វីមួយ ក្រោយពេលគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនោះ ?

 

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

សំណួរ ចម្លើយ

1
ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺឆ្លង ?
2
ដូចម្តេចដែលហៅថា ជំងឺមិនឆ្លង ?
3
តើភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមានអ្វីខ្លះ ? ចូរឲ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ពីជំងឺដែលបណ្តាលមកពីភ្នាក់ងារនីមួយៗ ?
4
ពណ៌នាពីររបៀបផ្សេងៗនៃការឆ្លងជំងឺព្រមទាំងឲ្យឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ ?
5
ដូចម្តេចដែលហៅថា ភាពសុំាសកម្ម ? ភាពសុំាអសកម្ម ?
6
តើរោគអេដស៍អាចឆ្លងតាមរបៀបណាខ្លះ ?
7
តើសកម្មភាពណាខ្លះដែលមិនបណ្តាលឲ្យឆ្លងជំងឺអេដស៍ ?
8
ចូររៀបរាប់ពីជំងឺមិនឆ្លងមួយចំនួន ។
9
ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាក់មិនមានកើតជំងឺអ្វីមួយ ក្រោយពេលគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនោះ ?

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
បញ្ចីចូលចិត្ត
ចុះឈ្មោះ: 3
មេរៀន: 9