Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូកទី៦៖ គ្រឿងញៀន , មេរៀនទី២៖ ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀន

ជំពូកទី៦៖ គ្រឿងញៀន

មេរៀនទី២៖ ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀន

នៅក្នុងមេរៀននេះរួមមានសំណួរ ចម្លើយទៅលើខ្លឹមសារដូចជា

 • ផលអាក្រក់ដល់សតិបញ្ញា
 • ផលអាក្រក់ដល់រាងកាយ
 • ផលអាក្រក់ដល់សង្គម
 • លក្ខណៈនៃអ្នកញៀន
 • មូលហេតុនៃការប្រើគ្រឿងញៀន

សំណួរ ចម្លើយ ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨

 • តើការញៀនថ្នាំផ្តល់ផលអាក្រក់ដល់សតិបញ្ញាដូចម្តេចខ្លះ?
 • តើការញៀនគ្រឿងញៀនផ្តល់ផលអាក្រក់ដល់រាងកាយដូចម្តេចខ្លះ?
 • នៅពេលមានផ្ទៃពោះ តើម្តាយប្រើគ្រឿងញៀនមានឥទ្ធិពលដល់ទារកដូចម្តេច?
 • ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន តើផ្តល់ផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិនិងគ្រួសារ?
 • តើមនុស្សញៀនមានលក្ខណៈដូចម្តេច?
 • តើមូលហេតុអ្វីបានជាយុវវ័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន?
 • ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន តើយុវវ័យគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?
 • ប្រសិនបើអ្នកឃើញមិត្តភក្តិប្រើថ្នាំញៀន តើអ្នកគួរធ្វើដូចម្តេច?

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលជីវវិទ្យា

សំណួរ ចម្លើយ

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 32
មេរៀន: 8