សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់មេរៀនវគ្គសិក្សារបស់យើងខ្ញុំ។

ចុះឈ្មោះ ដើម្បីបន្តមេរៀនវគ្គសិក្សានេះ និងមេរៀនល្អៗជាច្រើនទៀត។

មាតិកា

1
ការកាប់ព្រៃ (ព្រៃមិនទាន់មានអ្នកកាប់ពីមុនមក ) សម្រាបយកដីធ្វើកសិកម្ម ជាប្រភេទទង្វើកែប្រែធនធានធម្មជាតិ ដែលមិនគិតពីផលប៉ះពាល់នៅថ្ងៃអនាគតពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ ។
2
តើការចាប់ត្រីច្រើនហួសហេតុពីបឹង ទន្លេ ជាប្រភេទទង្វើអ្វីរបស់មនុស្ស ?
3
តើការធ្វើឲ្យទឹកខ្វក់ ដែលបណ្តាលមកពីសំណល់រឹងរាវហូរចូលទៅក្នុងទន្លេ បឹងបួ សមុទ្រ ជាប្រភេទង្វើអ្វីរបស់មនុស្ស ?
4
ហេតុអ្វីបានជាការចិញ្ចឹមសត្វទំពាអៀង និងដំណាំស្រូវក្នុងស្រែមានទឹកជាប្រចាំជាប្រភព នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានចូលទៅក្នុងបរិយាកាស ?
5
ហេតុអ្វីបានជាការបំបែកសំណល់សរីរាង្គ នៅក្នុងទឹកដោយសារបាក់តេរី បណ្តាលឲ្យបរិមាណអុកស៊ីសែនថយចុះ ?
6
ហេតុអ្វីបានជាការបំពុលទឹកដោយកម្តៅ បណ្តោយឲ្យសារពាង្គកាយ ដែលរស់នៅក្នុងទឹកគ្មានអុកស៊ីសែនដកដង្ហើម ហើយវាអាចងាប់ដោយសាថប់ដង្ហើម ?
7
តើឧស័ន្មពុលអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឪ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ ?
8
ដូចម្តេចដែលហៅថាសំណល់បំបែកធាតុបាន ?
9
ដូចម្តេចដែលហៅថា សំណល់បំបែកធាតុមិនបាន ? ចូររកឧទាហរណ៍ ។
10
តើកង្វក់អ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឲ្យមាននបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ?
11
តើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបណ្តាលមកពីអ្វី ?
12
តើប្អូនត្រូវចិញ្ចឹមសត្វទំពារអៀង ឬទេទោះបីជាប្អូនដឹងថា ឧស្ម័នមេតានដែលបំផ្លាញសុខភាពមនុស្ស កើតឡើងដោយសារការចិញ្ចឹមសត្វទាំងនេះក៏ដោយ ? ហេតុអ្វី ?
13
ហេតុអ្វីបានជាកន្លែងចាក់សំណល់ ជាប្រភពនៃឧស្ម័នមេតាន ?
14
នៅពេលមនុស្សធ្វើឲ្យមានកង្វក់ខ្យល់ តើមានបាតុភូតអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងបាន ?
15
តើបាតុភូតនីមួយៗ ដែលបណ្តាលមកពីកង្វក់ខ្យល់បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះ ?

ចូរពណ៌នាពីខ្លឹមសារមូលដ្ឋាននៃសីលធម៌សកល។

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.