Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូកទី៤៖ បរិស្ថាន , មេរៀនទី១៖ ការស្វែងយល់ពីបរិស្ថាន

ជំពូកទី៤៖ បរិស្ថាន

មេរៀនទី១៖ ការស្វែងយល់ពីបរិស្ថាន

សំណួរ ចម្លើយ ផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

  • តើបរិស្ថានជាអ្វី?
  • តើបរិស្ថានមានប៉ុន្មានផ្នែក ? ចូរពណ៌នា ។
  • តើសកម្មភាពមនុស្សមានឥទ្ធិពលទៅលើបរិស្ថានដូចម្តេចខ្លះ ?
  • បើយើងបំផ្លាញធម្មជាតិឬទាញយកផលពីបរិស្ថានច្រើនហួសហេតុពេក តើវានឹងផ្តល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ នាពេលអនាគត ?

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលផែនដីវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 4