Khmerrean.com

ជំពូកទី៤៖ ដង្ហើមនិងដំណឹកនាំ , មេរៀនទី៤៖ ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ

ជំពូកទី៤៖ ដង្ហើមនិងដំណឹកនាំ

មេរៀនទី៤៖ ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ

នៅក្នុងមេរៀននេះរួមមានសំណួរ ចម្លើយទៅលើខ្លឹមសារដូចជា

 • តម្រូវការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ
 • ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំក្នុងខ្លួនមនុស្ស
 • ឈាម
 • កំណកឈាម
 • ជំងឺឈាម

សំណួរ ចម្លើយ ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី៨

 • តើតម្រូការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំមានប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?
 • តើសារពាង្គកាយថ្នាក់ទាបតម្រូវការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំដូចម្តេច?
 • ចូរនិយាយពីតម្រូវការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំសារពាង្គកាយថ្នាក់ខ្ពស់។
 • តើប្រព័ន្ធដំណឹកនាំក្នុងខ្លួនមនុស្សជាអ្វី? វាមាននាទីដូចម្តេច?
 • តើប្រដាប់របត់ឈាមមនុស្សមានអ្វីខ្លះ?
 • តើបេះដូងជាអ្វី?ស្ថិតនៅកន្លែងណា?
 • តើសរសៃឈាមមានប៉ុន្មានបែប?អ្វីខ្លះ?
 • តើអាកទែ វ៉ែន និងសរសៃប្តូរមាននាទី ដូចម្តេច?
 • តើរបត់ឈាមចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?
 • ចូររៀបរាប់ពីរបត់ឈាមខ្លី របត់ឈាមវែង និងរបត់ឈាមកូរ៉ូណែ។
 • តើឈាមជាអ្វី?
 • តើនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានឈាមជាមធ្យមប្រហែលប៉ុន្មានភាគរយ?ឧទាហរណ៍បញ្ចាក់
 • ចូរប្រៀបធៀបគោលិកាក្រហម គោលិកាស ប្លាកែត និងប្លាស្មា។
 • តើកោសិកាឈាមមួយណាដែលផ្ទុក អេម៉ូក្លូប៊ីន?
 • តើកំណកឈាមបណ្តាលមកពីអ្វី?
 • តើជំងឺឈាមមានអ្វីខ្លះ?
 • តើជំងឺស្លេកបង្កឡើងដោយអ្វី?
 • ដើម្បីព្យាបាលជំងឺស្លេក តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?
 • តើជំងឺមហារីកឈាមបណ្តាលមកពីអ្វី?
 • ចំពោះអ្នកជំងឺមហារីកឈាម តើក្នុងមួយតំណក់ឈាមមានបរិមាណគោសិកាសចំនួនប៉ុន្មាន?
 • តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីក-ឈាម?

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលជីវវិទ្យា

សំណួរ ចម្លើយ

1
តើតម្រូការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំមានប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?
2
តើសារពាង្គកាយថ្នាក់ទាបតម្រូវការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំដូចម្តេច?
3
ចូរនិយាយពីតម្រូវការប្រព័ន្ធដំណឹកនាំសារពាង្គកាយថ្នាក់ខ្ពស់។
4
តើប្រព័ន្ធដំណឹកនាំក្នុងខ្លួនមនុស្សជាអ្វី? វាមាននាទីដូចម្តេច?
5
តើប្រដាប់របត់ឈាមមនុស្សមានអ្វីខ្លះ?
6
តើបេះដូងជាអ្វី?ស្ថិតនៅកន្លែងណា?
7
តើសរសៃឈាមមានប៉ុន្មានបែប?អ្វីខ្លះ?
8
តើអាកទែ វ៉ែន និងសរសៃប្តូរមាននាទី ដូចម្តេច?
9
តើរបត់ឈាមចែកចេញជាប៉ុន្មានផ្នែក? អ្វីខ្លះ?
10
ចូររៀបរាប់ពីរបត់ឈាមខ្លី របត់ឈាមវែង និងរបត់ឈាមកូរ៉ូណែ។
11
តើឈាមជាអ្វី?
12
តើនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានឈាមជាមធ្យមប្រហែលប៉ុន្មានភាគរយ?ឧទាហរណ៍បញ្ចាក់
13
ចូរប្រៀបធៀបគោលិកាក្រហម គោលិកាស ប្លាកែត និងប្លាស្មា។
14
តើកោសិកាឈាមមួយណាដែលផ្ទុក អេម៉ូក្លូប៊ីន?
15
តើកំណកឈាមបណ្តាលមកពីអ្វី?
16
តើជំងឺឈាមមានអ្វីខ្លះ?
17
តើជំងឺស្លេកបង្កឡើងដោយអ្វី?
18
ដើម្បីព្យាបាលជំងឺស្លេក តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?
19
តើជំងឺមហារីកឈាមបណ្តាលមកពីអ្វី?
20
ចំពោះអ្នកជំងឺមហារីកឈាម តើក្នុងមួយតំណក់ឈាមមានបរិមាណគោសិកាសចំនួនប៉ុន្មាន?
21
តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីព្យាបាលជំងឺមហារីក-ឈាម?

ជាអ្នកទីមួយដែលផ្តល់មតិយោបល់។

សូម ចូលគណនី ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
បញ្ជីចូលចិត្ត
មេរៀន: 21