Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូកទី៣៖ មណ្ឌលអាកាសអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស , មេរៀនទី២៖ សម្ពាធបរិយាកាស

គ្រូបង្រៀន
លោកគ្រូ អ៊ី
4 សិស្ស បានចុះឈ្មោះ
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ផែនដីវិទ្យា សំណួរ ចម្លើយ ថ្នាក់ទី១០,១១,១២

ជំពូកទី៣៖ មណ្ឌលអាកាសអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស

មេរៀនទី២៖ សម្ពាធបរិយាកាស

សំណួរ ចម្លើយ ផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

  • តើអ្វីជាសម្ពាធបរិយាកាស?
  • តើហេតុអ្វីបានជាសម្ពាធបរិយាកាសថយចុះនៅពេលរយះកម្ពស់កើនឡើង?
  • តើម៉ាសមាឌនៃខ្យល់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេច ជាមួយនិងបរិយាកាស?
  • រយៈកម្ពស់ជះឥទ្ធិពលដល់សម្ពាធបរិយាកា។ ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៌មកបញ្ចាក់។

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលផែនដីវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 4