Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូកទី៣៖ មណ្ឌលអាកាសអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស , មេរៀនទី១២៖ កង្វក់ ឬការបំពុលខ្យល់

ជំពូកទី៣៖ មណ្ឌលអាកាសអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស

មេរៀនទី១២៖ កង្វក់ ឬការបំពុលខ្យល់

សំណួរ ចម្លើយ ផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

១. តើកត្តាអ្វីខ្លះ​ ដែលបង្កឲ្យមានការបំពុលខ្យល់ ?

២. ចូររៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់ នៃការបំពុលខ្យល់លើសុខភាពមនុស្ស ។

៣. ចូររៀបរាប់ឈ្មោះសារធាតុបំពុលខ្យល់ឲ្យបាន ៥ ។

៤. ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់មកលើសុខភាពមនុស្សលើពិភពលោក ក៏ដូចជាខ្លូនយើងផ្ទាល់ តើយើងអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ ដើម្បីកាត់បន្ថយកាបំពុលខ្យល់ ?

 

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលផែនដីវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 4