Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូកទី៣៖ មណ្ឌលអាកាសអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស , មេរៀនទី១៖ លក្ខណៈបរិយាកាស

ជំពូកទី៣៖ មណ្ឌលអាកាសអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស

មេរៀនទី១៖ លក្ខណៈបរិយាកាស

សំណួរ ចម្លើយ ផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១

  • តើបរិយាកាសជាអ្វី? វាផ្តល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់ជីវិតនៅផែនដី?
  • តើសមាសធាតុសំខាន់ៗនៃបរិយាកាសភពផែនដីមានអ្វីខ្លះ ?
  • តើបរិយាកាសភពផែនដីមានប៉ុន្មានស្រទាប់ ? អ្វីខ្លះ ?
  • ហេតុដូចម្តេចបានជាមណ្ឌលកម្តៅអាចមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ប៉ុន្តែមិនមានអារម្មណ៍ថាក្តៅ ?
  • ចូរកំណត់លក្ខណៈមួយនៃស្រទាប់បរិយាកាសនីមួយៗនិងពន្យល់អំពី របៀបដែលដែលលក្ខណៈរបស់ស្រទាប់បរិយាកាស នីមួយៗជះឥទ្ធិពលមកដល់ជីវីតនៅលើផែនដី ។

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលផែនដីវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 2
មេរៀន: 5