Khmerrean.com

ជំពូកទី៣៖បរិស្ថានធម្មជាតិ , មេរៀនទី១៖ បន្សាយ

ជំពូកទី៣៖បរិស្ថានធម្មជាតិ

មេរៀនទី១៖ បន្សាយ

នៅក្នុងមេរៀននេះរួមមានសំណួរ ចម្លើយទៅលើខ្លឹមសារដូចជា

 • បន្សាយ
 • អូស្មូស
 • បណ្តូរទឹកក្នុងកោសិកា

សំណួរ ចម្លើយ

 • តើបន្សាយជាអ្វី?
 • ចូរប្អូនរកឧទាហរណ៍ពីបន្សាយណាមួយដែលធ្លាប់បានជួប។
 • ចូរពន្យល់ពីបន្សាយតាមរយៈភ្នាស។
 • ចូរពន្យល់បន្សាយចំពោះកោសិការុក្ខជាតិ?
 • តើក្នុងដំណើរឧស្ម័នចំពោះរុក្ខជាតិបៃតងត្រូវការពន្លឺហើយបញ្ចេញនូវឧស្ម័នអ្វី?
 • ដូចម្តេចហៅថាអូស្មូស?
 • ដូចម្តេចហៅថាភ្នាសអឌ្ឍជ្រាប?
 • ចូរអោយឧទាហរណ៍ពីអូស្មូស។
 • ដូចម្តេចហៅថាទួសេសង់?
 • ដូចម្តេចហៅថាប្លាស្មូលីស?ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់។
 • ដូចម្តចហៅថាដេប្លាស្មូលីស?ឧទាហរណ៍ បញ្ជាក់។

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលជីវវិទ្

សំណួរ ចម្លើយ

1
តើបន្សាយជាអ្វី?
2
ចូរប្អូនរកឧទាហរណ៍ពីបន្សាយណាមួយដែលធ្លាប់បានជួប។
3
ចូរពន្យល់ពីបន្សាយតាមរយៈភ្នាស។
4
ចូរពន្យល់បន្សាយចំពោះកោសិការុក្ខជាតិ?
5
តើក្នុងដំណើរឧស្ម័នចំពោះរុក្ខជាតិបៃតងត្រូវការពន្លឺហើយបញ្ចេញនូវឧស្ម័នអ្វី?
6
ដូចម្តេចហៅថាអូស្មូស?
7
ដូចម្តេចហៅថាភ្នាសអឌ្ឍជ្រាប?
8
ចូរអោយឧទាហរណ៍ពីអូស្មូស។
9
ដូចម្តេចហៅថាទួសេសង់?
10
ដូចម្តេចហៅថាប្លាស្មូលីស?ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់។
11
ដូចម្តចហៅថាដេប្លាស្មូលីស?ឧទាហរណ៍ បញ្ជាក់។

ជាអ្នកទីមួយដែលផ្តល់មតិយោបល់។

សូម ចូលគណនី ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
បញ្ជីចូលចិត្ត
មេរៀន: 11