Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូកទី៣៖បរិស្ថានធម្មជាតិ , មេរៀនទី១៖ បន្សាយ

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
71 សិស្ស បានចុះឈ្មោះ
0
​ មតិយោបល់
 • ការពិពណ៌នា
 • មាតិកា
 • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៨

ជំពូកទី៣៖បរិស្ថានធម្មជាតិ

មេរៀនទី១៖ បន្សាយ

នៅក្នុងមេរៀននេះរួមមានសំណួរ ចម្លើយទៅលើខ្លឹមសារដូចជា

 • បន្សាយ
 • អូស្មូស
 • បណ្តូរទឹកក្នុងកោសិកា

សំណួរ ចម្លើយ

 • តើបន្សាយជាអ្វី?
 • ចូរប្អូនរកឧទាហរណ៍ពីបន្សាយណាមួយដែលធ្លាប់បានជួប។
 • ចូរពន្យល់ពីបន្សាយតាមរយៈភ្នាស។
 • ចូរពន្យល់បន្សាយចំពោះកោសិការុក្ខជាតិ?
 • តើក្នុងដំណើរឧស្ម័នចំពោះរុក្ខជាតិបៃតងត្រូវការពន្លឺហើយបញ្ចេញនូវឧស្ម័នអ្វី?
 • ដូចម្តេចហៅថាអូស្មូស?
 • ដូចម្តេចហៅថាភ្នាសអឌ្ឍជ្រាប?
 • ចូរអោយឧទាហរណ៍ពីអូស្មូស។
 • ដូចម្តេចហៅថាទួសេសង់?
 • ដូចម្តេចហៅថាប្លាស្មូលីស?ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់។
 • ដូចម្តចហៅថាដេប្លាស្មូលីស?ឧទាហរណ៍ បញ្ជាក់។

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលជីវវិទ្

សំណួរ ចម្លើយ
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 11