Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ត្រូវបានរៀបចំដោយស្ថាប័នណា ? នៅក្នុងឆ្នាំណា ? ហើយត្រុវសភាជតិអនុម័តនៅឆ្នាំណា ?

ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្ […]

ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិត្រូវបានរៀបចំដោយក្រសួងបរិស្ថាន នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៩៣ ដល់ ១៩៩៥ ។ ហើយត្រូវបានសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៦ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់