Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចំពោះសេនេទិចតើកេចាត់ទុកក្រូម៉ូសូមជារូបធាតុអ្វី? តើវាមានដ្ឋានរូបធាតុនៅឯណា?

គេចាត់ទុកក្រូម៉ូសូមជារូបធាតុតំនពូជ។ វាមានមូដ្ឋានរូបធាតុស្ថិតនៅក្នុងណ្វៃយ៉ូនៃកោសិកា។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0