Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរឲ្យនិយមន័យអាស៊ីតអាមីនេស្តង់ដារ និងមិនស្តង់ដារ ។

អាស៊ីតអាមីនេស្តង់ដារវាគឺជាអាស៊ីតអាមីនេទាំង ២០ប្រភេទដែលមាន ធាតុបង្ករបស់ប្រូតេអ៊ីនគឺវាមានកម្រសេនេទិចសម្រាប់កំណត់ ។

អាស៊ីតអាមីនេមិនស្តង់ដារ គឺជាអាស៊ីតអាមីនេដែលមាននាទីចាំបាច់ក្នុងមេតាប៉ូលីស ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសារធាតុបង្ករបស់ប្រូតេអ៊ីនទេ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1