Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរឲ្យនិយមន័យការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ ។

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ការបង្កាត់ជិត គឺជាការបង្កាត់រវាងសត្វ ចេញពីមេបាមួយគូ រមេបានិងកូនរបស់វា ។ ការបង្កាត់ឆ្ងាយ គឺជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នា មានខ្សែស្រឡាយខុសគ្នា ឬប្រភេទខុសគ្នា ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1