Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរអោយនិយមន័យនៃពាក្យ”GDP”។ គេថានៅឆ្នាំ១៩៩៨ ប្រជាជនកម្ពុជាមាន GDP: ២៨៧ដុល្លា មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
  • និយមន័យ GDP: (Gross Domestic Product) ជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប។
  • គេថានៅឆ្នាំ១៩៩៨ ប្រជាជនកម្ពុជាមានGDP: ២៨៧ដុល្លា មានន័យថាក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់មានចំនូលផ្ទាល់ខ្លួន ២៨៧ដុល្លា។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1