Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរអោយនិយមន័យនៃពាក្យ ខ្សែអាហារ បណ្ដាញអាហារ ពីរ៉ាមីតថាមពល ។

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

និយមន័យនៃពាក្យ ខ្សែអាហារ បណ្ដាញអាហារ ពីរ៉ាមីតថាមពល

  • ខ្សែអាហារ ៖ ជាព្រឹត្តិការណ៏បន្តបន្ទាប់ដែលសារពាង្គកាយមួយស៊ីសារពាង្គកាយមួយទៀត ដែលទទួលបានថាមពល។(ឬខ្សែអាហារ៖តំណលំដាប់ដែលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរវាងសារពាង្គកាយមួយទៅនឹងសារពាង្គកាយផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្ថានប្រព័ន្ធ។ថាមពលក្នុងផ្ទេរពីរុក្ខជាតិទៅរុក្ខាសី ពីរុក្វាសីទៅមំសាសី)។
  • បណ្តាញអាហារ ៖ ជាទំនាក់ទំនងរវាងខ្សែអាហារជាច្រើន ។
  • ពីរ៉ាមីតថាមពល ៖ ជាតំហយបរិមាណថាមពលដែលផ្ទេរតាមខ្សែអាហារទៅតាមលំដាប់អ្នកស៊ីនីមួយៗ ។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1