Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូររៀបរាប់វគ្គទាំងបួននៃម៉ាស៊ីនបន្ទុះបួនវគ្គ?

ម៉ាស៊ីនបន្ទុះបួណវគ្គគឺ ៖
  • វគ្គទីមួយ : ស្រូប
  • វគ្គទីពីរ : បណ្ណែន
  • វគ្គទីបី : បន្ទុះ និង បន្ធូរ
  • វគ្គទីបួន : បញ្ចេញ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1