Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូររៀបរាប់ភស្ដុងតាងពីរយ៉ាងដែលគាំទ្រទ្រឹស្ដីប៊ិកបាង?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ភស្ដុងតាងពីរយ៉ាងដែលគាំទ្រទ្រឹស្ដីប៊ិកបាងគឺ៖ ចលនាកាឡាក់ស៊ី និងរំភាយរស្មីក្នុងលំហ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1