Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូររៀបរាប់ពីរដ្តនៃសំណឹកនិងការចាក់បង្គរ។

ដំណើរពុកផុយ សំណឹក និងការចាក់បង្គរធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាលើផ្ទៃដីដែលមានជំនួយពីកម្លាំងសំណង់និងកម្លាំងសំណឹក។ សំណឹក និងការចាក់បង្គធ្វើសកម្មភាពគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើផែនដី។ នៅលើភ្នំមួយរងកម្លាំងសំណឹកនៅកន្លែងណាមួយ កម្លាំងសំណឹកបានបង្កើតសណ្ធានដីថ្មីនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀត ហើយសណ្ធានដីថ្មីនោះក៍ចាប់ផ្តើមរងកម្លាំងសំណឹកម្តងទៀត។ ដូច្នេះវដ្តសំណឹក និងការចាក់បង្គរកើតឡើងគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1