មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេប ពីមធ្យោបាយនៃការប្រើប...
ការចូលគណនី

Curriculum

ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេប ពីមធ្យោបាយនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ?

មេរៀនអត្ថបទ

ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេប ពីមធ្យោបាយនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ?

សង្ខេបពីរបាយការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ ៖

  • មានប្រព័ន្ធផ្តល់កម្តៅព្រះអាទិត្យតាមបែបអសកម្ម
  • ប្រព័ន្ធផ្តល់កម្តៅព្រះអាទិត្យតាមបែបសកម្ម
  • ថ្មពិលព្រះអាទិត្យ។
  • ប្រព័ន្ធនេះគេធ្វើផ្ទះដែលមានបង្អួច ឬទ្វារ ឬដំបូលកញាក់បែរទៅរកព្រះអាទិត្យ ដើម្បីស្រូបយកកម្តៅពីព្រះអាទិត្យ បម្រើឲ្យអាគារ លំនៅដ្ឋាន ដោយគ្មានការបូម ឬបក់ឡើយ។ បើផ្ទះធ្វើពីឥដ្ឋ ឬចាក់បេតុងផ្តល់កម្ដៅបានល្អ ទោះជាតំបន់នោះមានអាកាសធាតុត្រជាក់ក៏ដោយ។ វិធីនេះមានលក្ខណៈសាម័ញ្ញ ហើយមាន តម្លៃថោក។
  • ប្រព័ន្ធនេះ គេប្រើឧបករណ៍ចាប់យកពន្លឺព្រះអាទិត្យ បំលែងទៅ ជាកម្តៅ ហៅថាកូឡិចទ័រព្រះអាទិត្យ ដែលមានប្រអប់ស៊ីសូឡង់ស្រូបកម្តៅទុក។ លក្ខណៈប្រអប់នោះខាងក្នុងមានលាបពណ៌ខ្មៅ ខាងលើមានកញ្ចាក់ និងបំពង់អាលុយមីញ៉ូម ដែលមានទឹកធ្វើចលនាចុះឡើង ឯទឹកក្តៅនេះប្រើសម្រាប់កម្ដៅលំនៅដ្ឋាន និងដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកក្តៅ។
  •  ការប្រើប្រាស់ថ្មពិលព្រះអាទិត្យគឺការបំលែងថាមពលព្រះអាទិត្យទៅជាថាមពលអគ្គិសនី វាមានលក្ខណៈស្មុគ្រស្មាញ តម្លៃ ខ្ពស់ និងអគ្គិសនីខ្សោយ ហើយប្រើបានតែនៅតំបន់ដែលមាន ពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើន ដូចជាតំបន់អេក្វាទ័រ និងតំបន់ត្រូពិច។