Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូររាប់និកាយផ្សេងៗ នៃពុទ្ធសាសនាឲ្យបានពីរ ។

0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភាសាខ្មែរ

និកាយផ្សេងៗនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានចំនួនពីរគឺ

  • និកាយមហាយាន
  • និកាយហិនយាន។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1