Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូររាប់ជូរភ្នំដែលកើតឡើងពីពំនើងផ្នត់នៅលើពិភពលោក ។

គ្រូបង្រៀន
លោកគ្រូ អ៊ី
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ផែនដី សំណួរ ចម្លើយ

រាប់ជួរភ្នំដែលកើតឡើងពីពំនើងផ្នត់នៅលើពិភពលោក ៖

  • ជួរភ្នំអាបាឡាស់
  • ជួរភ្នំអាល់
  • ជួរភ្នំហិមាល័យ
  • ជួរភ្នំថ្ម… ។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1