Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរពិពណ៍នារូបផ្ដុំប្រព័ន្ធប្រាសាទសត្វឆ្អឹងកង។

ចូរពិពណ៍នារូបផ្ដុំប្រព័ន្ធប្រាសាទសត្វឆ្អឹងកងមានដូចជា៖

  • មជ្ឍមណ្ឌលប្រាសាទមានដូចជាខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឆ្អឹងខ្នងដែលមាននាទីទទួលនិងវិភាគគ្រប់ព័ត៍មានដែលបានពីបរិមណ្ដលប្រាសាទពាសពេញសារពាង្គកាយ ដែលមាននាទីទទួលគ្រប់ព័ត៍មានទាំងអស់ហើយបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឍមណ្ឌលប្រាសាទឆ្អឹងខ្នងរូចបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាល។ក្រោយពីការវិភាគព័ត៍មានរួចខួរក្បាលបញ្ជូនព័ត៍មានដែលទទួលវិញ។នៅពេលនោះហើយធ្វើឲ្យសត្វអាចដឹងរំញោចភ្លាមៗ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0