Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃស្រទាប់ខ្នដំបូង ។

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

សារៈសំខាន់នៃស្រទាប់ខ្នដំបូងគឺវាបង្កើតជាលិកានិងសរីរាង្គទាំងអស់របស់អំប្រ៊ីយ៉ុង ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1